Verantwoording wet BIO

Met dit (online) bekwaamheidsdossier geef je aan hoe bekwaam je bent op de, voor jouw functie, vastgestelde werkprocessen.

De inhoud van het bekwaamheidsdossier is niet wettelijk geregeld. De vorm evenmin. Dat betekent dat scholen de vrijheid hebben een eigen vorm en inhoud te ontwikkelen.

Niettemin zijn er uit de wet BIO criteria af te leiden waaraan een dergelijk dossier moet voldoen. Op grond van die criteria kunnen de volgende documenten deel uitmaken van je bekwaamheidsdossier:

 • diploma's,
 • certificaten en/of getuigschriften,
 • een curriculum vitae,
 • een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP),
 • verslagen van functionerings-, loopbaan- of beoordelingsgesprekken.
Suggesties voor het portfolio

Bewijzen van je bekwaamheid kun je ieder gewenst moment uploaden in je portfolio. 

In dit portfolio koppel je documenten of beelden aan de werkprocessen die voor jouw functie gelden. Hier enkele suggesties:

 • diploma's en certificaten,
 • foto's en/of filmpjes van jouw lessen,
 • onderwijsproducten van jouw hand,
 • toetsproducten van jouw hand,
 • presentaties en/of projectmateriaal,
 • studentevaluaties,
 • bedrijfsevaluaties,
 • etc.