Start bekwaamheidsdossier

Startmenu voor het bekwaamheidsdossier

Online bekwaamheidsdossier als middel tot ontwikkeling

"Het Radius College wil haar studenten opleiden tot slimme professionals die de wereld verbazen met hun oplossingen".

Dat kan alleen als onze eigen slimme professionals zich voortdurend ontwikkelen. 

Daartoe heeft het Radius College de vereiste bekwaamheid voor de 4 onderwijsgevende functies en 4 onderwijsondersteunende functies in beeld gebracht aan de hand van kerntaken. 

De vragen aan jou:

  • hoe is je huidige bekwaamheid?
  • met welke voorbeelden en bewijzen toon je dat aan in je portfolio?
  • hoe ga je je bekwaamheid onderhouden en ontwikkelen?
  • welke afspraken maak je hierover met je leidinggevende?

 

Gebruiker
Gebruikersnaam
Wachtwoord